"ADM Południe" Sp. z o.o.
ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

STRUKTURA

mgr inż. Urszula Teresa Zawadzka

Dyrektor spółki, licencjonowany zarządca nieruchomości.


Obsługa techniczno-serwisowa, tel. 85 732 69 74


Obsługa finansowo-księgowa, tel. 85 732 70 38


"ADM Południe" Sp. z o.o.:

  • jest wieloletnim pracodawcą wyspecjalizowanych pracowników obsługi technicznej (konserwatorzy z uprawnieniami)
  • dla potrzeb utrzymania czystości i porządku na posesjach zatrudnia licznych doświadczonych pracowników porządkowych

© Copyright 2014 "ADM Południe" Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Przemysław Zawadzki