"ADM Południe" Sp. z o.o.
ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERENCJE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Ponad dwudziestoletnia praktyka zawodowa w zarządzaniu nieruchomościami, w tym od 1994 roku - zarządzanie nieruchomościami Wspólnot mieszkaniowych


OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE W TYM OKRESIE

  • modernizacja dziesiątek budynków mieszkalnych - wykonanie nowych instalacji
  • wyróżnienie w renomowanym czasopiśmie branżowym C.H. BECK "NIERUCHOMOŚCI"
  • kierowanie zespołem pracowników w tym: pracowników obsługi biurowej, majstrów, konserwatorów, gospodarzy domów
  • bardzo duże doświadczenie w uzyskiwaniu kredytów z premią termomodernizacyjną, z premią remontową oraz kredytów remontowych, zakończonych pełną satysfakcją klientów

ADMINISTROWANE ZASOBY

  • pokaźna ilość budynków Wspólnot Mieszkaniowych
  • powierzchnia budynków: od 200 m2 do 10 000 m2
  • struktura budynków: od dawnych przedwojennych, zabytkowych kamienic i budynków komunalnych, przez nowe budynki wielolokalowe, do nowoczesnych apartamentowców.

DO WGLĄDU W BIURZE "ADM POŁUDNIE" SP. Z O.O.

Umowy o administrowanie i zarządzanie, referencje, opinie służbowe, licencje zawodowe zarządcy nieruchomości, Polisy OC Zarządcy Nieruchomości, ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zaświadczenia z ZUS i US oraz inne

© Copyright 2014 "ADM Południe" Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Przemysław Zawadzki